V-klassen

V-klassen holder til på Solsikkevej 6 i Vejle. 
V-klassen er for unge som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner, der løbende revideres og tilpasses i takt med elevens udvikling. 
Læs mere om V-klassen her på siden.

Elever fra STU på scenen til Solsikkefestival
Elever fra STU på scenen til Solsikkefestival

 • Om V-klassen

  V-klassen er for unge som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner, der løbende revideres og tilpasses i takt med elevens udvikling. 

  Det er unge med en funktionsnedsættelse som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller specifikke udviklingsforstyrrelser.

  Der er typisk mellem 8 og 12 elever i gruppen.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem unge, forældre og uddannelsesvejleder. Kontaktlæreren indgår i et tæt samarbejde med forældre, samt eventuelt personale fra bosted, omkring daglig trivsel samt udviklingspotentiale og målsætninger.

  I klassens dynamiske ungdomsmiljø vægtes både sociale og faglige fællesskaber højt. Den unge støttes og guides i at udvikle sin relationelle kompetence.
  I ungdomsmiljøet i klassen finder vi det værdifuldt, at eleven oplever deres udgangspunkt respekteret og mødes med en anerkendende tilgang. Trivsel og tryghed er fundamentet for udvikling og læring.

  I undervisningen er der fokus på personlig udvikling, selvstændighed, samt udvikling og styrkelse af livsduelighed gennem arbejdet med omverdensforståelse og viden omkring elevens nærmiljø.

  Det faglige arbejde er rettet mod, at eleven udvikler handlekompetencer til at møde hverdagens udfordringer og derigennem opnå maksimal indflydelse i eget liv.

  Eksempelvis konkretiseres regning i arbejdet med pengekendskab, indkøbslister og budgetter og hvor dette, så vidt muligt, kobles med indkøb i lokale butikker.

  Undervisningen er afvekslende og bredt sammensat med kommunikation, bevægelse (idræt, svømning, gåture), samvær/samarbejde og færdigheder indenfor almindelig daglig levevis (ADL), madlavning, mm.

  På ugentlig basis veksles der mellem ture ud af huset og emnearbejder. Der arbejdes bl.a. med omverdensforståelse, herunder besøg på Borgerservice, ressourcecenter, rensningsanlæg, ture i naturen, på museer og meget mere.
  Besøg hos eleverne i hjemmet eller på bosted er en del af temaet om at flytte hjemmefra.

  På STU er der fokus på elevens fremtid og der tilrettelægges praktikforløb.
  Praktikkerne finder oftest sted i samarbejde med et af Karriereværkstedets tilbud om beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104). 

  V-klassen har både elever der er hjemmeboende og som er flyttet hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge på et bosted.

  Transport mellem hjem og skole tilrettelægges efter den enkelte elevs behov og ressourcer.

 • Personale

  Personalet i V-klassen er lærere med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik samt pædagogiske assistenter.

 • Adresse og kontakt

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk