Q klassen

Q klassen er for unge, som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner. 

Læs mere

 • Om Q-klassen

  Q klassen er for unge, som trives i et struktureret og genkendeligt undervisningsmiljø med faste daglige rutiner og som har brug for støtte og hjælp i de fleste daglige rutiner: undervisning, spisning, fællesskab i pauser, sociale aktiviteter, påklædning, hygiejne og medicin.

  De unges funktion er nedsat som følge af udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse, hjerneskade eller andre udviklingsforstyrrelser.

  Der er mellem 8 og 12 elever i gruppen.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem den unge, forældre og UU-vejleder. Kontaktlæreren indgår i et tæt samarbejde med forældre, samt eventuelt personale på bosted omkring daglig trivsel, udviklingspotentiale og målsætninger.

  Enkelte af de unge har primært undervisning en-til-en i eget lokale og deltager i mindre grad i den fælles undervisning . Andre unge har en skærmet plads, og deltager mere i undervisning og fællesskabet på eget initiativ.
  De fleste unge kan være sammen i en større gruppe og deltager i undervisning og pauseaktiviteter med støtte og guidning.

  Enkelte af de unge har sparsomt eller ingen talesprog og kommunikerer derfor med Tegn Til Tale, Boardmaker eller kommunikationsprogrammer på iPad, telefon eller andet.

  I undervisningen har vi fokus på Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), bevægelse /idræt, musik m.m. I løbet af året er der forskellige arrangementer i klassen (f.eks. bowlingtur, fællesspisning).

  Vi evaluerer undervisningen løbende på teammøder og reviderer og tilpasser den i takt med elevens udvikling.

  Praktik er ofte aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104) på Karriereværkstedet/Bakkevænget.

  De fleste af de unge bor stadig hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge på et bosted.

  Det er almindeligt at unge i Q-klassen benytter taxakørsel til uddannelsesstedet.

 • Personale

  Personalet i Q-klassen er pædagoger, lærere og pædagogiske assistenter med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik.

 • Adresse og kontakt

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk