STU Krystallen

Krystallen er for unge, som trives i et undervisningsmiljø som er struktureret og genkendeligt. Dagligdagen er præget af faste rutiner, som det dog er muligt at bryde op. For de der har brug for mere tydelige rammer, er der skærmede pladser og individuelle aftaler for deltagelse.r.

 • Om Krystallen

  Krystallen er for unge, som trives i et undervisningsmiljø som er struktureret og genkendeligt. Dagligdagen er præget af faste rutiner, som det dog er muligt at bryde op. For de der har brug for mere tydelige rammer, er der skærmede pladser og individuelle aftaler for deltagelse.

  De unge skaber selv rum og rammer for fællesskab. Af og til er der brug for vejledning, så der er plads til alle.

  I Krystallen er der primært unge med en autismespektrumforstyrrelse eller andre specifikke udviklingsforstyrrelser som fx sprogvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder og ADHD. Der ses også udfordringer med angst, stress eller energiforvaltning.

  Der er mellem 12 og 15 unge i gruppen

  Den unge har et tæt samarbejde med kontaktlæreren, som dagligt støtter op om såvel personlige som sociale problemstillinger, og som kontinuerligt guider den enkelte i sine valg i forhold til at opnå optimale muligheder i livet.

  Krystallen er præget af et ungdomsmiljø og de unge interagerer med hinanden i både undervisning og pauser. 

  Der tilbydes kreative fag som billedkunst, Makerspace i Skibet, idræt/træning, svømning, musik m.m.
  Undervisningen er for nogens vedkommende mere fagligt rettet. Det kan være dansk, matematik, engelsk eller historie/samfund, it m.m.

  For alle elever indgår almindelig dagligdags levevis (ADL) i undervisningen. Det kan f.eks. være indkøb, pengeregning, madlavning, tøjvask og oprydning.

  Al undervisning tilrettelægges individuelt og ud fra den unges mål i forløbsplanen. Denne udarbejdes af UU vejleder og den unge og forældrene i fællesskab.

  Der kan etableres samarbejde med STU Flegborg, så en del af undervisningen kan foregå der.

  En del af undervisningen kan også etableres i samarbejde med CSV Erhverv, hvor der er fokus på at udvikle håndværksmæssige færdigheder, f.eks. pedelfunktioner.

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der heldagsture, idrætsture og museumsbesøg m.m. Der er også tradition for at markere Halloween og jul i Krystallen. Nogle år tilbydes der også lejrture for de elever, der har et ønske om dette.

  Praktikforløb varierer fra ordinære arbejdspladser til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104).

  De fleste af de unge bor stadig hjemme. Undervejs i STU forløbet flytter en del af de unge i egen bolig (evt. med støtte) eller på bosted.

  Mange af de unge i Krystallen benytter taxakørsel til uddannelsesstedet. Enkelte tager selv bybus eller lignende.

 • Personale

  Personalet i Krystallen er lærere med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik.

 • Adresse og kontakt

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk