STU Flegborg

STU Flegborg retter sig mod unge, der efterspørger faglige udfordringer, evt. med mulighed eksamen (Almen Voksenuddannelse, AVU), inden for dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, science – naturfag, historie og IT, og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker.

 • Om STU Flegborg

  På STU Flegborg er unge med en funktionsnedsættelse som følge af autismespektrumforstyrrelse, specifikke udviklingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser.

  Der er mellem 16 og 24 unge på Flegborg, og de er typisk lidt ældre i denne gruppe end i de øvrige STU grupper.

  Kontaktlæreren støtter/ guider den unge i personlige og sociale problemstillinger og sparrer med de unge omkring uddannelse, fritid, beskæftigelse m.m.

  For de unge, som har brug for mere tydelige rammer, findes der skærmede pladser og der laves individuelle aftaler for deltagelse.

  De unge skaber selv rum for fællesskab, når rammerne er givet. De skal af og til ledes på vej og hjælpes med at sætte grænser overfor hinanden.

  Alle de kendetegn, der er ved et ungdomsmiljø, er til stede her. Derfor er brug for vejledning og fælles drøftelser.

  Undervisningsmiljøet er struktureret og dagligdagen styres af skemaet, som dækker over en periode. Der er typisk 4 perioder på et skoleår.

  Undervisningen er i mindre hold. Der tilbydes faglig undervisning i dansk, matematik og engelsk både på basisniveau og med mulighed for prøve på AVU (Almen Voksenuddannelse) i samarbejde med VUC (Campus Vejle).

  Samfundsviden, historie og debat med fokus på dannelse er en del af skemaet.

  Der tilbydes også Kreativt (design, billedkunst  - der er et samarbejde med Makerspace i Skibet), bevægelse / træning, musik m.m.

  For alle indgår almindelig dagligdags levevis i undervisningen. Det kan være madlavning, rengøring m.m. 

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der caféaftener, heldagsture, idrætsture og lejrture for de elever, der har et ønske om dette.

  Praktikforløb på ordinære arbejdspladser er typisk. 

  De unge bor i egen lejlighed (evt. med støtte), bosted eller hjemme. De unge, som bor hjemme, flytter ofte i løbet af STU tiden.

  De unge på Flegborg tager selv offentlig transport. Enkelte benytter i perioder taxakørsel til uddannelsesstedet. 

 • Personale

  Personalet i Krystallen er lærere med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik.

 • Adresse og kontakt

  STU Flegborg
  Flegborg 13 B
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk