CSV Erhverv

STU tilbuddet CSV Erhverv på Petersholmsallé 52, 7100 Vejle retter sig mod unge, der efterspørger håndværksmæssige færdigheder inden for almindelige pedelfunktioner og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker. Det er hovedsagligt et praktisk tilrettelagt uddannelsestilbud for ”skoletrætte” unge.

STU Erhverv
Plæneklipning
STU Erhverv
Jordarbejde med maskine
STU Erhverv
Flishugger

 • Om CSV Erhverv

  De unge i CSV Erhverv er med funktionsnedsættelser som følge af autismespektrumforstyrrelse, specifikke udviklingsforstyrrelser (sprogvanskeligheder, indlæring, ADHD m.m.), funktionsnedsættelser af forskellig art og afledte problematikker med angst, stress, depression.

  De fleste unge bor hjemme ved start af STU - men flytter undervejs i egen bolig (evt. med støtte). 

  De fleste kører selv til uddannelsesstedet med bus, scooter, cykel eller andet.
  Denne gruppe har egen bygning med værksted og opholdsrum.

  Der er 6 – 10 elever i gruppen.

   CSV Erhverv retter sig mod unge, der efterspørger håndværksmæssige færdigheder inden for almindelige pedelfunktioner, og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker.

   Det er hovedsageligt et praktisk tilrettelagt uddannelsestilbud for ”skoletrætte” unge.

  Der arbejdes med alle typer håndværksmæssige opgaver på CSV Vejles egne matrikler og med bestillingsopgaver fra andre institutioner.

  Personlig og social udvikling trænes med undervisningsaktiviteter i forhold til kundepleje, arbejdspladskulturer, leveregler m.m. og hensigtsmæssig kontaktmed andre mennesker og i praksis være rollemodeller for eleverne og anvise gode leveregler, værdier, moral og dannelse. 

  De unge skaber selv rum for fællesskab, når rammerne er givet. De skal af og til ledes på vej og hjælpes med at sætte grænser overfor hinanden.
  Alle de kendetegn, der er ved et ungdomsmiljø, er til stede her.

  Der er brug for vejledning og fælles drøftelser, for at få fællesskabet til at fungere.

   Enkelte elever deltager i f.eks. dansk- eller matematikundervisning sammen med Krystallen.

  CSV Erhverv tilbyder også fodbold / idræt / svømning og undervisning i almindelig dagligdag levevis (ADL) og forberedende teoriundervisning til kørekort.
  Ud over almindelig undervisning arrangeres der f.eks. caféaftener, heldagsture, idrætsture (deltagelse i Specialskolernes Landsidrætsstævne) og lejrture indenlands og udenlands for de elever, der har et ønske om dette.

   Praktikforløb på ordinære arbejdspladser er typisk i denne gruppe.

   

  Hvordan arbejder CSV Erhverv med de unge mennesker?

  • Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs ressourcer og aktuelle faglige og personlige og sociale niveau
  • Vi skaber et trygt miljø med strukturer og trygge rammer og gode relationer
  • Vi bygger videre på de succeser, som eleverne allerede har opnået
  • Via succesoplevelser fagligt, socialt og personligt styrker vi den enkelte elevs selvværd og skaber mod til at lære nyt
  • Vi arbejder med at gøre eleverne mere psykisk robuste, så de føler, at de har en værdi og føler sig rummet i ”normal-samfundet”
  • Vi arbejder med selvværd, selvkontrol og selvforståelse
  • Vi har en positiv tilgang til eleverne og drager omsorg for eleverne
 • Personale

  Personalet i CSV Erhverv er lærere og pædagogisk assistenter med viden og uddannelse indenfor specialundervisning / specialpædagogik. Dertil en stor praktisk viden om anlægsarbejde og brug af udendørs og indendørs maskiner. Sikkerhed er centralt og de unge på CSV Erhverv får også sikkerhedskurser i brug af de forskellige maskiner.

 • Adresse

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6
  7100 Vejle

  Hvis du gerne vil på besøg, så kontakt os på telefon 76 81 55 55 eller mail csv@vejle.dk