STU Erhverv

STU tilbuddet CSV Erhverv på Petersholmsallé 52, 7100 Vejle retter sig mod unge, der efterspørger håndværksmæssige færdigheder inden for almindelige pedelfunktioner og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker. Det er hovedsagligt et praktisk tilrettelagt uddannelsestilbud for ”skoletrætte” unge.

STU Erhverv
Plæneklipning
STU Erhverv
Jordarbejde med maskine
STU Erhverv
Flishugger

Der arbejdes med alle typer håndværksmæssige opgaver på CSV Vejles egne matrikler og med bestillingsopgaver fra andre institutioner. Personlig og social udvikling trænes med undervisningsaktiviteter i forhold til kundepleje og hensigtsmæssig omgang med andre mennesker.

Der samarbejdes med de unge i STU Krystallen om dansk, idrætsaktiviteter bl.a. fodbold, svømning, turdage ud af huset og fælles ungdomsaktiviteter. En del af idrætsundervisningen foregår i Søndermarkshallen i samarbejde med Idræt i Dagtimerne. 

Herudover er der undervisningsaktiviteter, der retter sig mod selvstændig livsførelse, såsom botræning og pengeregning.

Nyeste IT teknologi anvendes i alle relevante sammenhænge.

I samarbejde med de unge i STU Krystallen arrangeres der caféaftener, heldagsture, idrætsture og lejrture indenlands og udenlands for de elever, der har et ønske om dette.

Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU og den unge og forældrene i fællesskab.

Praktikforløb på ordinære eller beskyttede arbejdspladser er en del af STU tilbuddet. Praktiklæreren hjælper med at finde gode praktiksteder i samarbejde med den unge.

Målgruppen i CSV Erhverv er almindeligvis mellem 16 og 21 år. Der er 3 – 5 unge i dette tilbud.

De unge kan have diagnoser inden for autismespektret, ADHD eller OCD eller de kan have funktionsnedsættelser af forskellig art. Den unge har et tæt samarbejde med kontaktlæreren, som dagligt støtter op om såvel personlige som sociale problemstillinger, og som kontinuerligt guider den unge i sine valg i forhold til at opnå optimale muligheder i livet.

De fleste af de unge bor stadig hjemme.

De unge i CSV Erhverv er selvbefordrende; hvilket betyder at de selv klarer befordring med bybus, tog, cykel eller scooter.

Unge, der overvejer STU på CSV Erhverv samt deres forældre er altid velkomne på besøg.

Der kan arrangeres praktikdage / praktikuger inden evt. start på CSV Erhverv.

For yderligere information, kontakt uddannelsesleder Jesper Bøgild på tlf. 21 14 02 59 eller mail JEGPE@vejle.dk