STU Flegborg

STU tilbuddet på Flegborg 13, 7100 Vejle retter sig mod unge, der efterspørger faglige udfordringer, evt. med mulighed eksamen (Almen Voksenuddannelse, AVU), inden for dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, science – naturfag, historie og IT, og som ønsker støtte til deres personlige og sociale udvikling i samværet med andre mennesker.

STU Flegborg
Undervisning i matematik
STU Flegborg
Samvær på holdet
STU Flegborg
Undervisning it

Personlig og social udvikling trænes med undervisningsaktiviteter som ”Mennesker og Meninger”, ”Nyheder”, ”Ud af huset”, IT-spil, ”Ungdomsliv for Gamers” og ”Gamers Corner”.

Herudover er der undervisningsaktiviteter, der retter sig mod selvstændig livsførelse, såsom ”Nem Mad” og ”Digital Borger”.

Der tilbydes kreative fag som musik, billedkunst og design.

Endelig tilbydes der undervisning i idræt i samarbejde med Idræt i Dagtimerne, ”Piger i bevægelse”, Geocaching og ”Hesteliv”.

Nyeste IT teknologi anvendes i alle relevante sammenhænge.

Ud over almindelig undervisning arrangeres der caféaftener, heldagsture, idrætsture og lejrture indenlands og udenlands for de elever, der har et ønske om dette.

Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU og den unge i fællesskab.

Praktikforløb på ordinære arbejdspladser er en del af STU tilbuddet. Praktiklæreren hjælper med at finde gode praktiksteder i samarbejde med den unge.

Målgruppen på Flegborg er unge mellem 16 og 25 år.

De unge kan have diagnoser inden for autismespektret - tidligere benævnt Aspergere, ADHD, OCD eller de kan have problemer med angst.

Det kan også være unge, der har funktionsnedsættelser fx i forbindelse med spasticitet.

De unge bor oftest i egen bolig, eller de er i gang med at etablere sig i egen bolig.

De unge er som oftest selvbefordrende; hvilket betyder at de selv klarer befordring med bybus, tog, cykel eller scooter.

På Flegborg er der 20 – 24 unge. Vi bor i dejlige fysiske rammer midt i Vejle Centrum med banegård og gågade i 5 minutters gåafstand. 

Unge, der overvejer STU på Flegborg samt deres forældre er altid velkomne på besøg.

Der kan arrangeres praktikdage / praktikuger inden evt. start på Flegborg.

For yderligere information, kontakt uddannelsesleder Jesper Bøgild på tlf. 21 14 02 59 eller mail JEGPE@vejle.dk