STU Brejning

Grupper i STU Brejning

 • Multigruppen

  Multigruppen i Brejning varetager undervisning af elever med multiple funktionsnedsættelser.

  Der er mellem 5- 8 unge i gruppen.

  De unge er ofte kørestolsbrugere og har oftest intet talesprog. De kommunikerer derfor via IPad, Tobii, Roll Talk eller andre teknologiske kommunikationshjælpemidler. Nogle anvender tegn til tale og Board Maker symboler.

  Nyeste IT teknologi anvendes i alle relevante sammenhænge.                               
  De unge har brug for hjælp til personlig pleje, spisning og forflyttelser.

  Den unge har et tæt samarbejde med kontaktlæreren, som dagligt støtter op om såvel personlige, sociale og praktiske problemstillinger, og som kontinuerligt guider den unge i forhold til at opnå optimale muligheder i livet.

  Undervisningstilbuddet har fokus på kommunikation, motorik/sansning, musik og sang samt ungdomsliv med fester og fælles arrangementer med bosteder og de unge fra STU Solsikkevej. Undervisningen er emneorienteret. 

  Der er faste ugentlige undervisningsaktiviteter som svømning, musik, tur ud af huset og STU avis.

  Ud over almindelig undervisning arrangeres der heldagsture og evt. aftenarrangementer. 

  Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU og den unge og forældrene i fællesskab.

  Nogle unge bor hjemme hos forældrene. De fleste bor på de omkringliggende bosteder; fx Skansebakken eller Postens Vej. De unge befordres med taxi til og fra uddannelsesstedet eller personalet henter / bringer eleverne.

  Unge og forældre samt UU vejledere, der overvejer STU Brejning altid velkomne på besøg.

  Der kan arrangeres praktikdage inden evt. start på STU Brejning.

  For yderligere information, kontakt uddannelsesleder Jesper Bøgild på tlf. 21 14 02 59 eller mail JEGPE@vejle.dk 

 • Autismegruppen

  Autismegruppen i Brejning er en afdeling som varetager undervisningen af elever med svær autisme, og/eller elever som profiterer af tydelige, faste og rolige rammer. Kendetegnet for vores elevgruppe er, at de som oftest har massive udfordringer på det sociale samspil, og derfor har brug for tæt personalestøtte. Vi lægger stor vægt på at styrke elevernes kommunikation – både verbalt og som alternativ supplerende kommunikation.  Al undervisning tilrettelægges individuelt, og foregår primært i eget rum 1:1.

  Der laves fælles undervisning i det omfang eleverne magter, og hvor det er med til at understøtte social og/eller faglig læring.

  Vores tilgang til eleverne er inspireret af Low arousal, og vi lægger stor vægt på at skabe et stressfrit rum for den enkeltes læring og udvikling.

  Vi har fysiske rammer, som tilgodeser den enkelte elevs behov for skærmning, men som samtidig også inviterer til at interagere med deres omverden.

  Al undervisning tilrettelægges ud fra den unges individuelle uddannelsesplan, som udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU og den unge og forældrene i fællesskab.

  Nogle unge bor hjemme hos forældrene. De fleste bor på de omkringliggende bosteder. De unge befordres med taxi til og fra uddannelsesstedet eller personalet henter / bringer eleverne.

  Unge og forældre samt UU vejledere, der overvejer STU Brejning altid velkomne på besøg.

  Der kan arrangeres praktikdage inden evt. start på STU Brejning.

  For yderligere information, kontakt uddannelsesleder Jesper Bøgild på tlf. 21 14 02 59 eller mail JEGPE@vejle.dk