CSV Viden

CSV Viden
Online instruktion, kurser m.m. indenfor specialundervisning til unge og voksne

Vi har mange eksisterende ressourcer i vores personalegruppe og i de ressourcer som personalet løbende udvikler. Videndelingsportalen samler og tilgængeliggør disse ressourcer efter tanken om at åbenhed og videndeling.

Herunder vil du kunne se hvilke typer af ressourcer man vil kunne på vores videndelingsportal:

 • Online kurser (Massive Open Online Courses)
  Denne sektion indeholder online kurser, hvor brugere kan erhverve sig viden på et givent område. Et online kursus kan bygges op på mange måder, alt lige fra et par enkelte artikler til en interaktiv oplevelse med online underviser, prøver og certifikat ved afslutning.

  Et eksempel på et kursus, kunne være et kursus i programmet GoTalk Now, hvor pårørende, bosteder og andre kan tage et kursus, i brugen og begrundelsen for GoTalk Now i praksis, for derved at kunne anvende programmet i alle arenaer omkring en multi-handikappet borger.

 • Videndeling internt og eksternt
  Denne sektion indeholder initiativer som vi har i gang på CSV Vejle. Bl.a. beskrivelser af nye værktøjer vi anvender og digitale repertoirer på et givent område og assistance til personale ved CSV Vejle til at finde de værktøjer og metoder som vi anvender til læsesvage elever/kursister.

 • Supplementer til fysiske kurser
  Der afholdes mange kurser og forløb ved CSV Vejle. I denne sektion vil man bl.a. kunne finde materialer, præ-undervisningsforløb, post-undervisningsforløb, som knytter sig til et fysisk kursus. F.eks. kompendiet til vores fysiske kursus i Kognitiv Stimulation.

 • Materiale-base
  Databaser med vejledninger til programmer og værktøjer, kompendier, artikler osv. skabt af CSV Vejle (på sigt også med betalingsløsning, hvor man kan betale for bl.a. vores ATSO materialer).

 • Liste over ressourcepersoner ved CSV Vejle
  CSV Vejle har mange medarbejdere som har specifikke ressourcer. Her vil man kunne finde hver ressourceperson, deres kompetencer og kontaktinformationer.